Over Mijn Tesc

image_10 ,
Rob Jonge Poerink, is de kleinnzoon van de oprichters, en ik heb onafhankelijk van de familiezaak, mijn eigen weg in de maatschappij nagevolgd.

Omdat ik niet niet werd gedwongen een bepaalde functie te accepteren in het familiebedrijf, heb ik  proefondervindelijk mijn eigen, persoonlijke sterke punten vastgesteld, en die bleken voornamelijk op het technische vlak te liggen.

Vanaf 2013 ben ik bezig in eigen beheer met de ontwikkeling van duurzame energie.Dit om ons woningbestand energie neutraal  te maken. Mijn firma Solar Harvest is samengevoed met Tesc BV.

Lees meer