Vragen over huren, wonen en werken

Heeft u een vraag? Raadpleeg dan eerst onze meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

1Wat is ongeveer de wachttijd voor een woning?

Het is moeilijk in te schatten wat de wachttijd is, aangezien deze afhankelijk is van het vertrek van andere huurders. Bent u dringend op zoek naar woonruimte, adviseren wij u, om u bij meerdere partijen in te schrijven.

2Wordt mijn inschrijving altijd geaccepteerd?

Meestal wel. De verhuurder vraagt echter wel wat financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld een loonstrookje.

3Ik ontvang geen loon, kan ik me wel inschrijven?

Meestal wel. Wanneer u zelfstandig ondernemer of gepensioneerd bent, vraagt de verhuurder u om recente bewijzen van inkomen. Heeft u geen inkomen, dan kunt u zich niet bij ons inschrijven.

4Mag ik mijn bedrijf aan huis hebben?

In overleg is veel mogelijk. Wanner uw bedrijf geen overlast geeft en is toegestaan volgens de Wabo, is het mogelijk.

5Hoe kan ik de huur opzeggen?

Een manier waarop u de huur kunt opzeggen is door een e-mail met ontvangstbevestiging naar ons te sturen. Een tweede manier is door middel van een aangetekende brief aan uw verhuurder. Deze kunt u sturen naar het adres, zoals vermeld in de overeenkomst. In de mail of brief dient u duidelijk te vermelden, per wanneer u de huur wenst te beëindigen. Wij herinneren u eraan, dat er een opzegtermijn van tenminste 1 maand geldt en geldt vanaf de 1e van de maand. Deze maand geeft ons de tijd om met een eventuele nieuwe huurder de woning te komen bezichtigen en met u te overleggen, of u een en ander achter wenst te laten. Deze tijd kunt u gebruiken om de woning eventueel weer in oorspronkelijke staat terug te brengen.

6Kan de tenaamstelling op het huurcontract gewijzigd worden?

Er zijn verschillende redenen te bedenken, die zoiets wenselijk maken. Hier geldt, voor de persoon die op het contract bijgeschreven wordt of overneemt, hetzelfde als voor een nieuwe huurder. Voor aanpassingen worden administratiekosten berekend.

7Door omstandigheden lukt het me niet de huur (volledig) te betalen. Wat nu?

Het is belangrijk dat u ons dat laat weten, beter voordat de verhuurder er zelf achter komt. Wij kunnen dan met u samen aan een oplossing werken. Indien u niets laat weten of horen treden er procedures in werking, waaraan kosten verbonden zijn. Deze kosten zijn verhaalbaar op u.

8De combi ketel?

De combi ketel hoort bij het gehuurde en de verhuurder draagt ook zorg voor het onderhoud. Eens per jaar krijgt u post van het onderhoudsbedrijf Lohuis, met het verzoek een afspraak te maken. Het is belangrijk dat u dit onderhoud laat doen. Gaat de ketel stuk, verwachten wij, dat u eerst zelf de ketel -reset-, en de druk in het cv-systeem controleert. Lost dit het probleem niet op, dan vragen wij u, om dit bij ons te melden. Er gaat dan automatisch een reparatieorder naar het onderhoudsbedrijf.

9Welk onderhoud moet ik zelf doen?

Onderhoud van het gehuurde is verdeeld tussen huurder en verhuurder. In principe komt het onderhoud in het gehuurde voor rekening van de huurder. Het grote onderhoud, vaak aan de buitenkant, is voor rekening van de verhuurder. De wettelijke afspraken hieromtrent staan in het Besluit Kleine Herstellingen. (link wetten.nl- Wet- en regelgeving - Besluit kleine herstellingen - BWBR0014931) hier de link http://mijntesc.nl/pages/views/Reparatie_aanvragen

10Mag ik een muur in het gehuurde een kleur schilderen?

Ja, dat mag. Wanneer u echter ooit mocht verhuizen, moet u het geschilderde weer wit te maken.

11Ik zou graag wat comfort verbetering willen, kan dat?

Hier kunt u denken aan overal dubbel glas, modernere keuken. Vaak zijn dit soort verbeteringen wel mogelijk, echter die hebben wel een huurverhoging tot gevolg.

12De combi ketel werkt niet naar behoren?

De ketel wordt jaarlijks door de verhuurder onderhouden, desondanks kan het gebeuren dat er iets stuk gaat. Wanneer u zelf de benodigde handelingen hebt verricht om het probleem op te lossen ontluchten, water bijvullen, resetten- en dat lost het probleem niet op, is het tijd om ons een reparatieorder te mailen. Lohuis zal dan contact met u opnemen. U kunt ons ook bellen op de vermelde nummers.

13Er is iets kapot, wat nu?

De verhuurder verwacht dat u zich als een goed huisvader gedraagt. Als huurder merkt u als eerste wanneer iets niet goed is. Weet u niet zeker, of het uw taak is het te repareren? Geen nood, meldt het en wij komen langs en bekijken de situatie. Bij het leegkomen van het gehuurde loopt de verhuurder met u door het gehuurde en keurt de staat ervan. (meer uitleg?)

14Het water stroomt niet meer (goed) weg?

Een afvoer kan verstopt raken, met haar, vet, etc. Vaak kan zoiets worden verholpendoor de sifon of afvoer schoon te maken. Ligt de verstopping dieper, kunt u een plopper en/of ontstoppingsveer gebruiken. Lost dit het probleem nog niet op, kunt u het bij ons melden.

15Ik ervaar overlast?

Overlast is een lastig iets en komt in allerlei vormen voor. De verantwoording om het op te lossen ligt bij de huurders zelf. Vaak lukt dit al door de veroorzaker aan te spreken. Soms is deze zich van geen kwaad bewust en kunt u het samen oplossen. Helaas komt het ook voor dat de last voortduurt en gesprekken geen oplossing bieden. De wijkagent of buurtbemiddeling is dan de volgende stap voor u. Deze kunnen dan bemiddelen. De verhuurder kan niet veel anders doen, dan een dossier opbouwen. Meldt overlast daarom wel, omdat, in het ergste geval, alle beetjes helpen.