Alles over huur betalen

Hier vindt u informatie over de opbouw en het betalen van de huur, huurverhoging en huurtoeslag.

De opbouw van de huur Voor het gebruik van de door u gehuurde woning betaalt u huur. Meestal wordt daarmee de brutohuur bedoeld. Deze brutohuur bestaat uit twee delen: de netto huurprijs en de servicekosten.

Netto huur Onder de netto huurprijs wordt het bedrag verstaan dat u als huurder betaalt voor het gebruik van de woning (de kale huur). Dit bedrag is voor het dekken van de kosten van de verhuurder vanwege afschrijving, renteverlies, onderhoud, verzekering en dergelijke.

Servicekosten Naast de netto huurprijs bent u ook in het huurcontract met de verhuurder overeengekomen dat u een bedrag betaalt voor servicekosten, oftewel ‘overeengekomen leveringen en diensten’. Dit zijn bijkomende kosten als stookkosten, tuinonderhoud, glasverzekering, abonnee onderhoud, verlichtingskosten, kosten voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. De servicekosten die voor uw woning van toepassing zijn staan in uw huurcontract vermeld.

Het betalen van de huur De huur is elke maand bij vooruitbetaling per de eerste van de maand verschuldigd. De eenvoudigste manier om de huur steeds op tijd te betalen is het afgeven van een mandaat tot automatisch betalen. U kunt een mandaat aanvragen via mijntesc.nl U hoeft dan nergens naar om te kijken en alleen te zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat.

Wanneer u geen mandaat afgeeft stuurt de verhuurder u maandelijks een rekening voor het juiste bedrag. U kunt dan zelf de huur aan ons overmaken. Voor de verwerking hiervan heeft uw bank meer dagen nodig, houdt u hiermee rekening! Voor deze handeling wordt een opslag van 2.50 Euro per maand gerekend.

Huurachterstand Soms kunnen omstandigheden leiden tot problemen bij het betalen van de huur. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met ons, samen met u wordt een oplossing gezocht. Wij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via (074) 2917863. Op onze website mijntesc.nl staat hoe onze incassoprocedure verloopt.

Schuldhulpverlening Er zijn diverse schuldhulpverlening- en budgetbegeleidingsbureaus in Hengelo waar u hulp kunt aanvragen om u te begeleiden. Op aanvraag kunt u gegevens krijgen van schuldhulpverlening- en budgetbegeleidingsbureaus.

Huurverhoging Jaarlijks wordt per 1 juli de netto huurprijs verhoogd met een bepaald percentage. De overheid stelt wettelijke grenzen waarmee Tesc BV de huurprijs mag verhogen. U ontvangt tenminste twee maanden van tevoren een brief over de huurverhoging.

Servicekosten Zowel met de jaarlijkse huurverhoging als tussentijds kunnen servicekosten worden bijgesteld. Afhankelijk van de in het verleden gemaakte kosten wordt per onderdeel beoordeeld of het maandelijkse voorschot van u als huurder voldoende is om de te verwachten kosten voor het volgende jaar te dekken. Zo nodig vindt een aanpassing plaats, waarvan u een schriftelijke mededeling krijgt. Ieder jaar controleert Woningstichting of in de vorige twaalf maanden door u te veel of te weinig is bijgedragen. Als u in de huur een voorschot voor de stook- een waterkosten aan de verhuurder betaalt, verrekenen wij het verschil (positief of negatief) met u.

Puntenstelsel De prijs-kwaliteitsverhouding is vastgesteld in een door de overheid voorgeschreven puntenstelsel. Hierbij worden punten gegeven voor onder andere het vloeroppervlak, de aanwezigheid van centrale verwarming, isolatie, tuin of balkon. Dit lever het puntentotaal van de woning op. Meer informatie over het puntenstelsel vindt u op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Op basis van het aantal punten bepaalt de verhuurder de huurprijs.

Huurcommissie Als u het met de puntentelling en de bijbehorende huur niet eens bent, kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken bij de huurcommissie (zie de folder Klachten en geschillen)    

Huurtoeslag Huurtoeslag vraagt u rechtstreeks aan via de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl). U kunt ook een aanvraagformulier opvragen bij de Belastingtelefoon: (0800) 0543.

De belastingdienst maakt de huurtoeslag aan u over, u dient zelf zorg te dragen dat de volledige huur tijdig aan de verhuurder wordt voldaan.

U moet de volgende gegevens invullen bij uw aanvraag voor huurtoeslag:

Privacy Persoonsgegevens van klanten van Tesc BV worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Tesc BV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vragen? Mocht u nog vragen over deze folder hebben dan kunt u altijd tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met ons 074-2917863 of u kunt e-mailen naar info@mijntesc.nl