Huurachterstand

Huurachterstand:

Als u betalingsproblemen hebt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Dit kan door te bellen met de klantenservice via telefoonnummer (074) 2917863 of direct een email te sturen maar info@mijntesc.nl . Samen met u proberen we een oplossing te vinden.

In sommige situaties kunt u een betalingregeling afspreken Dan betaalt u in een paar maandelijks termijnen uw huurschuld af. Tesc BV berekent geen kosten voor een betalingregeling, maar we stellen wel minimaal de volgende voorwaarden:

•    De termijnen van de betalingsregeling betaalt u voor de vervaldatum;
•    De lopende maandhuur betaalt stipt u op tijd;
•    Eventuele tegoeden worden met de achterstand verrekend.

Bel ons om te vragen of een betalingsregeling mogelijk is. U kunt hulp van de Stadsbank krijgen Hebt u naast een huurachterstand bij uw verhuurder ook schulden bij andere organisaties? Dan is het verstandig om hulp in te schakelen. In Hengelo kunt u hiervoor terecht bij de Stadsbank Oost-Nederland. Medewerkers van de Stadsbank onderzoeken samen met u hoe u uit uw schuldensituatie kunt komen.

Zij geven u ook advies over hoe u nieuwe schulden kunt voorkomen.

Contact gegevens:

Stadsbank Oost-Nederland Oelerweg 28 7555 GS Hengelo Telefoonnummer: 074-2558300 www.stadsbankoostnederland.nl

Het Nibud kan u ook tips geven

Zij bieden u allerlei tips en adviezen om uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk te krijgen. Klik hier. Van aanmaning tot en met huisuitzetting Volgens de Wet hoeft u niet eerst herinnerd te worden aan de huurachterstand. Huurverplichtingen zijn namelijk ‘voortdurend’ van aard en moeten per termijn betaald worden (meestal maandelijks). Daarom levert het niet op tijd betalen van de huur al verzuim op, zonder dat eerst een ingebrekestelling vereist is.

Mocht u de huur niet betaald hebben dan stuurt uw verhuurder in de meeste situaties een betalingsherinnering. Als u hierop niet reageert, ontvangt u een laatste betalingsherinnering. Als we nog steeds geen reactie van u hebben gehad, schakelen wij een incassobureau of een deurwaarder in. De kosten hiervoor zijn voor u. Deze kunnen aanzienlijk zijn, probeer daarom betalingsproblemen tijdig af te stemmen met ons. Als de deurwaarder geen gehoor vindt, wordt er een gerechtelijke procedure opgestart. In het uiterste geval kan zo’n procedure leiden tot een huisuitzetting.

Tesc BV zet zich ervoor in om een dergelijke situatie te voorkomen. Neem daarom dan ook altijd contact met ons op als u problemen heeft met het op tijd betalen van de huur.