Over ons

hengelo

MIJNTESC.NL is de website van de T.E.S.C., B.V. de Twentse Electro Service Centrale van onze vader Fred Jonge Poerink.

Dit was de reparatie afdeling van de winkel Radio Nachtegaal.

Ik heb onafhankelijk van de familiezaak, mijn eigen weg in de maatschappij nagevolgd.

Omdat ikj niet werden gedwongen een bepaalde functie te accepteren in het familiebedrijf, kon ik proefondervindelijk mijn eigen, persoonlijke sterke punten vaststellen, en die bleken voornamelijk op het technische vlak te liggen.

Gedurende onze omzwervingen was de zaak intussen vergroeid tot iets anders; de reparatie afdeling was langzaam afgebouwd en tot stilstand gekomen. In plaats daarvan lag de concentratie nu op de verhuur, beheer en onderhoud van de panden, die onze grootouders na de oorlog zelf hadden gebouwd.

Freddy Ziegerink, oud werknemer van de TESC in de tijd dat er nog televisies en radio’s te repareren waren, heeft altijd met belangstelling het reilen en zeilen van de TESC en de familie Jonge Poerink gevolgd. Hij heeft, hoewel niet direct betrokken, de veranderingen in de zaak en in de privé sfeer meegemaakt.

Fred Ziegerink zijn taken omvatten alle werkzaamheden, die nodig zijn om van de oude serviceafdeling weer een op de toekomst gericht florerend bedrijf te maken.Hij is het eerste aanspreekpunt over alle huur en verhuurzaken. 

NU is het tijd om verder te gaan en naar de toekomst te kijken, en onze eigen plek daarin te bepalen. Wij gaan verder met het realiseren van energie projecten. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is bestaande panden energie-neutraal te maken, met als uitgangspunt een zo laag mogelijke investering. Ervaringen met soortgelijke projecten heb ik in het buitenland opgedaan, en succesvol afgerond.

hengelo

Over de verdere ontwikkelingen ten aanzien van dit energie project "Eco Tesc" zal ik u, via deze site, graag op de hoogte houden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een bericht sturen naar robert@mijntesc.nl.

Met vriendelijke groet, 

Robert Jonge Poerink

Directeur Tesc BV